2015. november 23.

A göteborgi közkönyvtárak kölcsönzési szabályzata


Kölcsönzési szabályzat

Reméljük, hogy olvasójegyének használata sok örömet szerez majd Önnek.

Göteborg közkönyvtáraiban és könyvtárbuszain könyvek, DVD-k, zenei CD-k, videójátékok, folyóiratok és egyéb dokumentumtípusok is kölcsönözhetők.

A kölcsönzés ingyenes, néhány szabályt azonban be kell tartani. A legfontosabb információk ebben a tájékoztató kiadványban találhatók.

Személyi okmány
Az olvasójegy értékes személyi okmány. Amennyiben elvész, azonnal le kell tiltatni.

A 031-368 34 34-es számú üzenetrögzítőn mindig le tudja tiltatni az olvasójegyét.

Az olvasó felelős minden dokumentumért, amit az olvasójegyével kölcsönöznek – így mindazért is, amit illetéktelen személyek kölcsönöznek. A gyerekek olvasójegyéért és az olvasójeggyel kölcsönzött dokumentumokért a szülő vállalja a felelősséget.

Kölcsönzési idő
A kölcsönzési idő általában három hét. Kölcsönzéskor az olvasó kap egy nyugtát, amelyen feltüntetjük a kölcsönzés lejárati dátumát. Az olvasójeggyel kikölcsönzött dokumentumokért  az olvasó a felelős addig az időpontig, amíg vissza nem szolgáltatja azokat a könyvtárnak.

A könyvtárak nyitva tartási ideje a következő honlapon található, ahol a kikölcsönzött dokumentumokat meg is lehet hosszabbítani: www.gotlib.goteborg.se

A  megrongált vagy elveszett dokumentumok értékét az olvasó köteles megtéríteni. A könyvtár nem vállal felelősséget a kölcsönzött dokumentumok használata során, az olvasó technikai berendezéseiben bekövetkezett hibákért.

Késedelmes kölcsönzés
Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat nem hozza vissza időben, késedelmi díjat köteles fizetni.

Az olvasó önmaga döntheti el, hogy a felszólítást sms-ben, e-mailben vagy postai úton szeretné-e megkapni. Sms-ben és e-mailben két nappal a kölcsönzési idő lejárta előtt, és két héttel utána küldünk ki egy-egy felszólítást. Postai úton a kölcsönzési idő lejárta után két héttel küldünk ki felszólítást. Következő alkalommal számlát küldünk ki, ez utóbbit mindig postai úton kézbesítjük. Amennyiben az olvasó a kézhez kapott számlát nem fizeti be, a könyvtár kezdeményezi a kár fizetési meghagyással történő érvényesítését.

Az olvasójegyet letiltjuk addig, amíg az adott olvasó be nem fizeti a számlát.

Nyilvántartás
Mindaz, amit az olvasó kölcsönöz, vagy előjegyez, számítógépes nyilvántartásba kerül. A kölcsönzési, előjegyzési adatok védelemben részesülnek. Amikor az olvasó visszahozza a kölcsönzött dokumentumokat, akkor automatikusan törlődnek a rendszerből.

Az olvasó könyvtári adóssága addig marad a nyilvántartásban, amíg azt meg nem téríti.

Az olvasó köteles a lakcímváltást a könyvtárnak bejelenteni.

Számítógépek
A könyvtárakban található számítógépek használata ingyenes.

Az olvasó nem kereshet, illetve tehet közzé pornografikus, rasszista vagy törvénysértő anyagot. Nem használhatja egy másik személy felhasználónevét, illetve jelszavát.

Kérjük, hogy vigyázzon a könyvtár technikai berendezéseire, jelentse a hibákat a személyzetnek, és legyen tekintettel a környezetében lévő emberekre.

Díjak
Az első olvasójegy ingyenes. Egy új kártya felnőtteknek 25 koronába, gyerekeknek
10 koronába kerül.


Késedelmi díj: 3 korona/nap, max 60 korona/példány.
DVD-film: 5 korona/nap, max 100 korona/példány.

Az olvasó köteles megtéríteni a kölcsönzés folyamán megrongálódott, illetve elvesztett dokumentumokat. A térítési díj a dokumentum típusától függ.

Ha az olvasó elfelejti magával hozni az olvasójegyét, személyazonosító okmányának bemutatásával jogosult a kölcsönzésre.
Az itt feltüntetett díjak idővel változhatnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése